Skip to main content

Politika privatnosti i uslovi korišćenja

U skladu sa članom 13 zakonske uredbe 196/2003, Zakon o privatnosti (u daljem tekstu: Zakon), www.itkursevi.com  pruža vam informacije o obradi vaših ličnih podataka.

 

I. LIČNI PODACI

 

1. Sledeće stavke ličnih podataka se obrađuju:

Ime prezime

TelefonskI broj

Email adresa

Napomena

 

2. Obradili smo i vaš IP broj i vrstu pretraživača koji ste koristili za povezivanje sa domenom (podaci koji se ne identifikuju), koji se automatski beleže od strane logičke zaštite i sigurnosnih uređaja i koji se isključivo koriste za kontrolu mrežnog saobraćaja.

 

3. Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže minimalne informacije koje se šalju u pregledač i arhiviraju na računaru korisnika, svaki put kada korisnik poseti veb lokaciju. Kod svake veze, kolačići šalju informacije na referentnu lokaciju. Kolačići za profilisanje korisnika se ne koriste.

 

II. CILJEVI OBRADA

 

1. konsultacije o ovom domenu;

 

2. dizajniranje i pružanje personalne podrške za pripremu za univerzitetske i akademske ispite i stručnu obuku;

 

3. ciljevi su strogo povezani i instrumentalni za upravljanje gore navedenim odnosima (kao što je sticanje pregovaračkih informacija i pružanje usluga u skladu sa ugovorom);

 

4. svrhe povezane sa zakonskim obavezama i naredbama organa i nadzornih organa;

 

5. pružanje komercijalnih informacija i slanje reklamnih / informativnih materijala o robi i uslugama za koje se smatra da su od interesa, uključujući korištenje automatizovanih metoda putem telefona, SMS-a, MMS-a, faksa, redovnog pošte, elektronske pošte i srodnih Web aplikacija na vašu saglasnost.

 

III. METODE OBRADA PODATAKA

 

1.U odnosu na navedene ciljeve, podaci koje pružate popunjavanjem obrasca koji su obezbeđeni na tačkama sakupljanja domena će se obrađivati ​​pomoću računara iu hard copy-u i obrađivati ​​se pomoću specifičnih kompjuterskih procedura.

 

2.Podaci će se obrađivati ​​na način kako bi se osigurala njegova fizička i logična sigurnost i poverljivost i korištenje ručnih, računarskih i udaljenih alata pogodnih za čuvanje, prenošenje i dijeljenje podataka.