Kurs Android programiranje

Iskusni programeri kao predavači, 1 na 1 individualni kurs preko Skype,
šestomesečni program organizovan u tri modula, ukupno 40 časova,
odnosno 20 dvočasa, jednom nedeljno.
1  na 1  kurs
Kurs je organizovan 1 na 1 sa programerom, gde polaznik radi i uči od kuće, a kurs je preko Skype.
3 modula
Kurs je organizovan u tri modula, gde se svaki polaznik prati po modulu, ali i po dvočasu.
6 meseci
Trajanje kursa je do 6 meseci, uključujući i domaće zadatke posle časova i završni rad na kraju kursa.
40 časova
Kurs je organizovan u četrdeset časova, odnosno dvadeset dvočasa, jednom nedeljno.

580

evra
Za Android programiranje obezbeđena je praksa.

PROGRAM

Trajanje:
40 časova ili 20 dvočasa, do 6 meseci, 3 modula, domaći zadaci, završni projektni rad.
Početak:
Odmah, u dogovoru sa kandidatom, putem Skype, individualno.
Predavači:
Iskusni programeri, koji znanje prenose kroz praktičan rad i učenje. Klikni ovde i saznaj više o predavačima.
Cena:
580 evra (69 600 dinara), plaćanje u tri rate, a ukoliko je kurs u našim prostorijama, cena je 55% veća.
Prijava:
Prijavi se ili informiši dodatno popunjavanjem forme ispod ili pozovi na 063 85 42 651 (može Viber i WhatsApp poruka/poziv) nakon toga mi ćemo te kontaktirati.
Program:
Kurs će početi testiranjem polaznika na trenutno znanje i sposobnosti, zatim davanje smernica za učenje. Kurs se sastoji od tri modula optimalno organizovanih, neobavezna je i praksa i ne ulazi u ovaj kurs, već se dodatno organizuje. Učenje kreće sa osnovnim pojmovima Jave, jer je to osnov za svaku Android aplikaciju. Nakon toga preći će se složeniji deo objektno-orjentisanog programiranja, sve primenjeno kroz laboratorijske vežbe. Potom se ulazi u rad sa Android okruženjem, tj. Android Studiom. Aktivnosti, fragmenti, layouti, Input Controls, List View, Async Task, Servisi, a potom baze podataka, predstavljaju funkcionalnost koja je potrebna za razvoj Android aplikacije. Material Design je bitan segment zbog kompleksnijeg izgleda i razvoja aplikacija. Za kraj, što je i cilj kursa, jeste primena na završni realni projekat, praćen dokumentacijom. Kurs prate domaći zadaci i praktična primena.
Prvi modul:
 1. Testiranje trenutnog znanja i dalje smernice
 2. Uvod u Javu – promenljive, petlje, uslovi, naredbe
 3. Java – funkcije, nizovi, liste
 4. Objektno orjentisani koncept programiranja (OOP) u Javi - I deo
 5. Objektno orjentisani koncept programiranja (OOP) u Javi - II deo
 6. SQL upitni jezik – I deo
 7. SQL upitni jezik – II deo
Drugi modul:
 1. Uvod u Android - Android Studio
 2. Osnove Androida - aktivnosti
 3. Osnove Androida - Layouts
 4. Osnove Androida - Input Controls
 5. Osnove Androida - fragmenti
 6. Android - korišćenje List View
 7. Android - Async Task
Treći modul:
 1. Android - Servisi
 2. Android Material Design
 3. Android i baze podataka - SQLite
 4. Testiranje Android aplikacija
 5. Postavljanje Android aplikacije na Google Play
 6. Završni projekat – praktičan rad i primena, tehnička dokumentacija i praćenje razvoja projekta
Praksa (dodatno nakon kursa, ne ulazi u tekući program i cenu):
Rad na realnim projektima, 180 školskih časova ili 18 radnih dana. Klikni ovde i saznaj više o praksi.
Cilj:
Jednostavno - dobijanje praktičnog znanja i spremnost za zapošljavanje. Mi vas nećemo pustiti da prođete kurs dok ne odradite domaće zadatke i samostalni projekat
Cena
cena u našim prostorijama je 55% veća od cene kursa preko Skype
1 na 1 kurs preko Skype
580 eur

PRIJAVI SE

Popuni formular i prijavi se ili informiši dodatno ili pozovi na
063 85 42 651 (može Viber i WhatsApp poruka/poziv) nakon toga mi ćemo te kontaktirati i zakazati prezentaciju kursa.