Kurs .NET programiranje

Iskusni programeri kao predavači, 1 na 1 individualni kurs preko Skype,
šestomesečni program organizovan u tri modula, ukupno 40 časova,
odnosno 20 dvočasa, jednom nedeljno.
1  na 1  kurs
Kurs je organizovan 1 na 1 sa programerom, gde polaznik radi i uči od kuće, a kurs je preko Skype.
3 modula
Kurs je organizovan u tri modula, gde se svaki polaznik prati po modulu, ali i po dvočasu.
6 meseci
Trajanje kursa je do 6 meseci, uključujući i domaće zadatke posle časova i završni rad na kraju kursa.
40 časova
Kurs je organizovan u četrdeset časova, odnosno dvadeset dvočasa, jednom nedeljno.

580

evra
Za .NET programiranje obezbeđena je praksa.

PROGRAM

Trajanje:
40 časova ili 20 dvočasa, do 6 meseci, 3 modula, domaći zadaci, završni projektni rad.
Početak:
Odmah, u dogovoru sa kandidatom, putem Skype, individualno.
Predavači:
Iskusni programeri, koji znanje prenose kroz praktičan rad i učenje. Klikni ovde i saznaj više o predavačima.
Cena:
580 evra (69 600 dinara), plaćanje u tri rate, a ukoliko je kurs u našim prostorijama, cena je 55% veća.
Prijava:
Prijavi se ili informiši dodatno popunjavanjem forme ispod ili pozovi na 063 85 42 651 (može Viber i WhatsApp poruka/poziv) nakon toga mi ćemo te kontaktirati.
Program:
Kurs će početi testiranjem polaznika na trenutno znanje i sposobnosti, zatim davanje smernica za učenje. Kurs se sastoji od tri modula optimalno organizovanih i četvrtog neobaveznog modula – Napredno .NET WEB programiranje, takođe neobavezna je i praksa i ne ulazi u ovaj kurs, već se dodatno organizuje. Učenje kreće sa osnovnim pojmovima .Neta, jer je to osnov za svaku aplikaciju. Nakon toga preći će se složeniji deo objektno-orjentisanog programiranja, sve primenjeno kroz laboratorijske vežbe. Potom se uči rad sa bibliotekama, grafičkim interfejsom i bazama podataka. U trećem modulu, jeste primena na završni realni projekat, praćen razvojem aplikacije kroz pisanje koda, testiranjem, dokumentacijom. Kurs prate domaći zadaci i praktična primena. Na naprednom .NET WEB programiranju, pokazuje se kako se .Net primenjuje na web aplikacijama učeći ASP.NET. Web servisi su posebna značajna oblast kao i MVC.
Prvi modul:
 1. Testiranje trenutnog znanja i dalje smernice
 2. Uvod u .Net – promenljive i tipovi podataka
 3. .Net - petlje, uslovi, naredbe
 4. .Net – funkcije, nizovi, liste
 5. Objektno orjentisani koncept programiranja (OOP) u .Netu – I deo
 6. Objektno orjentisani koncept programiranja (OOP) u .Netu – II deo
 7. Objektno orjentisani koncept programiranja (OOP) u .Netu – III deo
Drugi modul:
 1. .Net biblioteke
 2. Visual Studio – I deo
 3. Visual Studio – II deo
 4. .Net i baze podataka – Sql – I deo
 5. .Net i baze podataka – Sql – II deo
 6. SQL upitni jezik – I deo
 7. SQL upitni jezik – II deo
Treći modul:
 1. Razvoj aplikacija i programa u .Netu – I deo
 2. Razvoj aplikacija i programa u .Netu – II deo
 3. Razvoj aplikacija i programa u .Netu – III deo
 4. Testiranje .Net aplikacija
 5. Tehnička dokumentacija i praćenje razvoja projekta
 6. Završni projekat – praktičan rad i primena
Četvrti modul (dodatni modul nakon kursa, ne ulazi u tekući program i cenu):
 1. Osnove web dizajna HTML+CSS
 2. .Net Web programiranje – ASP.NET – I deo
 3. .Net Web programiranje – ASP.NET – II deo
 4. .Net Web servisi – I deo
 5. .Net Web servisi – II deo
 6. .Net Web i baze podataka
 7. .Net Web i dinamičke forme
 8. MVC - paterni
 9. .Net Web aplikacija – izrada – I deo
 10. .Net Web aplikacija – izrada – II deo
Praksa (dodatno nakon kursa, ne ulazi u tekući program i cenu):
Rad na realnim projektima, 180 školskih časova ili 18 radnih dana. Klikni ovde i saznaj više o praksi.
Cilj:
Jednostavno - dobijanje praktičnog znanja i spremnost za zapošljavanje. Mi vas nećemo pustiti da prođete kurs dok ne odradite domaće zadatke i samostalni projekat
Cena
cena u našim prostorijama je 55% veća od cene kursa preko Skype
1 na 1 kurs preko Skype
580 eur

PRIJAVI SE

Popuni formular i prijavi se ili informiši dodatno ili pozovi na
063 85 42 651 (može Viber i WhatsApp poruka/poziv) nakon toga mi ćemo te kontaktirati i zakazati prezentaciju kursa.