Skip to main content
Srđan Maljukanović - Java programer

Srđan Maljukanović - Java programer

Ime i prezime: Srđan Maljukanović

Facebook: https://www.facebook.com/srdjan.maljukanovic

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/srdjan-maljukanovic/

Trenutno radno mesto: Maintenance Engineer

Kompanija: MakeTV

Projekti: Izrada sajta asfaltiranje.rs

Koji kurs ste završili?
Kurs Java programiranja – 6 meseci

Kakvo je Vaše znanje bilo pre početka kursa?
Završio sam FON, ali nisam imao konkretan dodir sa programiranjem u Javi.

Kako ocenjujete rad predavača?
Programeri koji drže časove su mladi ljudi, koji su upoznati sa novim tehnologijama, u mom slučaju Javom. Želeo bih dodati da to dosta znači u smislu “držanja koraka“ sa svetskim trendom rzvoja IT tehnologija.

Kako ocenjujete praktičnu nastavu (obezbeđenu PRAKSU) nakon kursa?
Dobro osmišljena simulacija radnog okruženja, u kome se praktikant stavlja u situaciju gde sam treba da rešava konkretne, realne probleme vezane za svoju oblast.

Kako ocenjujete rad u trenutnoj kompaniji i koliko Vam je pomogao rad na kursu i praksi i saveti predavača?
Kurs koji sam završio i praksa koju sam pohađao bili su mi “katalizator“ promena u mom životu. Kurs i praksa su mi pomogli da osvežim zanje koje sam stekao na Fakultetu Organizacionih Nauka.

Savet za buduće polaznike?
Ljudi koji razmišljaju da upišu kurs na eCampus-u svakako neće pogrešiti, pod uslovom da su sigurni da im je nova destinacija IT svet, naravno pod uslovom da su spremni da pored časova koje pohađaju u školi samostalno rade i kući.

dipl ing. Srđan Maljukanović