Softversko inženjerstvo

Iskusni programeri kao predavači, jednogodišnje predavanje organizovano u 2 semestra,
6 predmeta po 40 časova, obezbeđena praksa od 180 časova, ukupno 420 časova, priznata EU diploma, čine ove programe visoko kvalitetnim.
1 godina
Program traje jednu godinu uključujući predavanja, laboratorijske vežbe, projektne radove, praksu i završni rad.
2 semestra
Program je organizovan u dva semestra, gde svaki semestar ima tri predmeta.
6 predmeta
Osnove programiranja, Upravljanje IT projektima, Web dizajn, Baze podataka, Objektno orjentisano programiranje, Projektovanje softvera.
Grupa do 10 polaznika
Kvalitet programu daje i mala gupa do deset polaznika, jer na taj način učenje je optimalno.
40 časova po predmetu
Svaki od predmeta organizovan je u četrdeset časova, odnosno deset nedelja po četiri časa, odnosno dva dvočasa.
Obezbeđena praksa
Nakon programa organizovana je i obezbeđena sigurna praksa od sto osamdeset časova.

420

ukupno časova
Po završetku dobijate priznatu EU diplomu, sa italijanskim referencama.
Cena
regularna cena
2 600 eur
predupisna akcija
1 800 eur

PROGRAM

Početak:
04.03.2019. godine
Predavači:
Iskusni programeri, koji znanje prenose kroz praktičan rad i učenje. Klikni ovde i saznaj više o predavačima.
Plan:
Srž ovoga programa je JAVA programiranje i primena na izradu desktop i web aplikacija. Na svakom od predmeta temeljno se radi povezan koncept po bitnom redosledu za kvalitetno učenje programiranja. U Osnovama programiranja kroz Javu uče se osnovni koncepti logike programiranja, potom kroz Web dizajn (HTML, CSS, Responsive) nauči se praviti izgled neke aplikacije. Upravljanje IT projektima je važan deo učenja, jer koncept vođenja IT projekta je uz programiranje glavna stavka svakog IT projekta. Na Bazama podataka uči se projektovanje baze, kao i SQL upitni jezik. Objektno orjentisano programiranje (OOP) u vezano je za učenje OOP u Javi. Projektovanje softvera daje potpunu primenu Jave kroz grafičko (GUI) i web okruženje (Jsf, Jsp, SPRING), kao i korišćenje Design Patterna. Nakon svega ide obezbeđena praksa, gde se radi na realnim projektima.
Prvi semestar:
  1. Osnove programiranja
  2. Upravljanje IT projektima
  3. Web dizajn
Drugi semestar:
  1. Baze podataka
  2. Objektno orjentisano programiranje
  3. Projektovanje softvera
Praksa:
Rad na realnim projektima.
Ocenjivanje:
Na svakom predmetu ocenjuje se rad na domaćim zadacima (ukupno 40 bodova), testovima (ukupno 20 bodova), i projektni rad za predmet (ukupno 40 bodova). Prolazna ocena za predmet je od 60 do 100 bodova. Završni rad za celi program ocenjuje se do 100 bodova. Praksa se takođe ocenjuje do 100 bodova. Konačna ocena je ukupan zbir svih bodova po predmetima, završnom radu i praksi, podeljeno sa 8. Ocena se piše u diplomi, npr. 88/100.

PRIJAVI SE

Popuni formular i prijavi se ili informiši dodatno ili pozovi na
063 85 42 651 (može Viber i WhatsApp poruka/poziv) nakon toga mi ćemo te kontaktirati i zakazati prezentaciju kursa.