Internet poslovanje

Iskusni programeri kao predavači, jednogodišnje predavanje organizovano u 2 semestra,
6 predmeta po 40 časova, obezbeđena praksa od 180 časova, ukupno 420 časova, priznata EU diploma, čine ove programe visoko kvalitetnim.
1 godina
Program traje jednu godinu uključujući predavanja, laboratorijske vežbe, projektne radove, praksu i završni rad.
2 semestra
Program je organizovan u dva semestra, gde svaki semestar ima tri predmeta.
6 predmeta
SEO optimizacija, Vođenje web sajtova i Internet prodavnica, Upravljanje IT projektima, Internet marketing, Web dizajn, WordPress.
Grupa do 10 polaznika
Kvalitet programu daje i mala gupa do deset polaznika, jer na taj način učenje je optimalno.
40 časova po predmetu
Svaki od predmeta organizovan je u četrdeset časova, odnosno deset nedelja po četiri časa, odnosno dva dvočasa.
Obezbeđena praksa
Nakon programa organizovana je i obezbeđena sigurna praksa od sto osamdeset časova.

420

ukupno časova
Po završetku dobijate priznatu EU diplomu, sa italijanskim referencama.
Cena
regularna cena
2 600 eur
predupisna akcija
1 800 eur

PROGRAM

Početak:
04.03.2019. godine
Predavači:
Iskusni programeri, koji znanje prenose kroz praktičan rad i učenje. Klikni ovde i saznaj više o predavačima.
Plan:
Srž ovoga programa je upravljanje i optimizacija web sajtova i Internet prodavnica, potom kreiranje i vođenje Internet marketing kampanja. Na svakom od predmeta temeljno se radi povezan koncept po bitnom redosledu za kvalitetno učenje Internet poslovanja. U SEO optimizaciji uče se osnovni koncepti optimizacije web projekata u odnosu na pretraživače. Samo Vođenje web sajtova i Internet prodavnica podrazumeva kreiranje i unos sadržaja dato kroz primere najpopularnijih sistema. Upravljanje IT projektima je važan deo učenja, jer koncept vođenja IT projekta je uz programiranje glavna stavka svakog IT projekta. Internet marketing predstavlja kreiranje i vođenje kampanja i promocija na Internetu. Kroz Web dizajn (HTML, CSS, Responsive) nauči se praviti izgled neke aplikacije i sajta. Na WordPress-u, uči se instalacija, postavljanje teme i plugina, i kreiranje web sajta. Nakon svega ide obezbeđena praksa, gde se radi na realnim projektima.
Prvi semestar:
  1. SEO optimizacija
  2. Upravljanje IT projektima
  3. Vođenje web sajtova i Internet prodavnica
Drugi semestar:
  1. Internet marketing
  2. Web dizajn
  3. WordPress
Praksa:
Rad na realnim projektima.
Ocenjivanje:
Na svakom predmetu ocenjuje se rad na domaćim zadacima (ukupno 40 bodova), testovima (ukupno 20 bodova), i projektni rad za predmet (ukupno 40 bodova). Prolazna ocena za predmet je od 60 do 100 bodova. Završni rad za celi program ocenjuje se do 100 bodova. Praksa se takođe ocenjuje do 100 bodova. Konačna ocena je ukupan zbir svih bodova po predmetima, završnom radu i praksi, podeljeno sa 8. Ocena se piše u diplomi, npr. 88/100.

PRIJAVI SE

Popuni formular i prijavi se ili informiši dodatno ili pozovi na
063 85 42 651 (može Viber i WhatsApp poruka/poziv) nakon toga mi ćemo te kontaktirati i zakazati prezentaciju kursa.