Skip to main content

Nemanja Anđelović - PHP programer

Svakako da rad 1 na 1 ima samo prednosti u odnosu na rad u grupi, svaki problem može odmah da se reši i objasni dok u grupi to ide dosta sporije.

Nevena Grujić - PHP/Java programer

Kursevi i praksa su mi mnogo pomogli, jer ono što je ustvari i cilj, jeste da se osposobimo za rad samostalno ili u timu neke kompanije.
Subscribe to Gde su, šta rade?