Diploma

Kako da dobijem diplomu eCampus Univerziteta iz Italije?

Predstavništvo eCampus Univerziteta u Beogradu organizuje IT Programe i Kurseve po metodi Nauči i radi! koja je rasprostranjena širom Evropske Unije gde eCampus ima svoj predstavništva (Velika Britanija, Španija, Bugarska).

IT Programi i Kursevi se organizuju u grupi (do 10 polaznika) i individualno 1 na 1 sa predavačem ili više predavača na samom kursu.
Nakon praćenja i rada na programu ili kursu polaznik je dužan da radi domaće zadatke, manje projekte i na kraju da odradi završni rad sa tehničkom dokumentacijom. Završni rad je "proizvod" od samog polaznika i njegovo je autorsko vlasništvo i može ga dalje iskoristiti za prodaju i distribuciju.

Diploma se NE MOŽE steći ukoliko korisnik ne odradi sve domaće zadatke,projektne radove i ukoliko ne završi, ali i NE ODBRANI završni rad tj. ne izradi svoj proizvod.

Na osnovu bodovanja svega navedenog, polaznik dobija EU DIPLOMU eCampus Univerziteta iz Italije na Italijanskom jeziku

PITAJTE NAS

Popunite formular i pošaljite pitanje, mi ćemo Vas pozvati i odgovoriti u najkraćem mogućem roku.